Možnosti nastavení hostingu

Možnosti nastavení hostingu

Obrázek uživatele admin

Při vytváření webové prezentace nebo konfiguraci eshopu je často potřeba přizpůsobit konkrétní parametry hostingu dle různých požadavků. V nejnovější aktualizaci našeho systému jsme zákazníkům vylepšili formulář pro úpravu různých parametrů. Již dříve sice bylo možné různé parametry nastavit, ale původní možnosti jsme rozšířili a zjednodušili jejich nastavení. Nyní si tedy každý majitel hostingu může nastavit:

  • Verzi PHP - zahrnuje 5.5.x, 5.4.x, 5.3.x a pro staré hostingy i 5.2.x,
  • register_globals - nastavení globálních proměnných,
  • allow_url_fopen - možnost vzdáleného načtení souboru,
  • memory_limit - velikost paměti pro request, maximální možná velikost závisí na vybraném tarifu,
  • max_file_uploads - počet uploadovaných souborů,
  • upload_max_filesize - velikost uploadovaného souboru,
  • post_max_size - velikost POST requestu,
  • max_execution_time - dobu běhu skriptu, maximální možná velikost závisí na vybraném tarifu,
  • date.timezone - časové pásmo,
  • SSL certifikát - nastavení parametrů SSL certifikátu pro webovou stránku.

Na ukázku formuláře se můžete podívat na následujícím obrázku. 

vhost8.png

Vhodné je zmínit změnu verze PHP. U každého hostingu může být verze PHP individuálně nastavena a to nejen směrem na vyšší verzi, ale i nižší. Pokud tedy potřebujete z historických důvodů starší verzi PHP, není problém si ji nastavit v konfiguraci hostingu. Samozřejmě doporučujeme klientům používat vždy co nejnovější verzi PHP, kde je opravena řada chyb. Publikační systémy, jako je WordPress, Joomla, Drupal apod., často nejsou závislé na verzi PHP (nebo jen vyžadují nějakou minimální verzi), takže většina zákazníků může s klidem aktualizovat na nejnovější PHP.

Změna kteréhokoli nastavení se projeví automaticky do 10 minut od jejího uložení. Pokud se chcete vyhnout testování na běžícím eshopu, můžete si vytvořit subdoménu s kopií zdrojových souborů, kde si u subdomény můžete také nastavit individuální parametry včetně PHP verze.

Zároveň se můžete podívat i na konkrétní nastavení parametrů PHP, které na datových serverech používáme:

Tyto nastavení platí v době psaní tohoto článku. Samozřejmě s vydáváním nových aktualizací pravidelně updatujeme konfigurace serverů. Nemusíte se tedy bát, že by nejnovější verze nebyla dostupná. I v nápovědě pro zákazníky uvádíme bližší informace o parametrech PHP, které jsou častěji aktualizované.

Všechny tyto parametry jsou dostupné u každého typu hostingu. A to ať se jedná o klasický hosting, nebo multi-hosting. Pro více informací o konkrétních tarifech a jejich porovnání se podívejte na porovnání parametrů klasických hostingů a porovnání parametrů multihostingů.